Spotkanie Zespołu Ekologicznego św. Franciszka

Parafia: Warszawa. Bogurodzicy Maryi
Organizatorzy zapraszają "wszystkich zainteresowanych, zatroskanych, a także sceptycznych!"

Dlaczego żaden katolik nie powinien być obojętny na trwający kryzys ekologiczny? Jakie jest nauczanie Kościoła nt. ochrony środowiska? Co możemy zrobić w naszych parafiach, aby wyrwać się z obojętności i wprowadzać w życie wezwania kierowane do nas od ponad 40 lat przez kolejnych papieży?

Te i inne pytania będą nam towarzyszyły na najbliższym spotkaniu Zespołu Ekologicznego św. Franciszka. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zatroskanych, a także sceptycznych!