Msza i spotkanie noworoczne grupy warszawskiej bożogrobców

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny
Rozpocznie się Mszą św. sprawowaną o godz. 14. 00 pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza - Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie