Spotkanie noworoczne Pary Prezydenckiej z przedstawicielami religii

Miejsce: Pałac Prezydencki
Kard. Kazimierz Nycz weźmie udział w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Parę Prezydencką z przedstawicielami religii oraz mniejszości narodowych i etnicznych