Spotkanie Koła Biblijnego

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Spotkania prowadzi ks. Andrzej Szymański