Spotkanie wspólnoty “Za Jezusem”

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Spotkanie formacyjne dla młodych dorosłych prowadzone przez ks. Daniela Malinowskiego w każdy wtorek o godz. 20:30. W I wtorki miesiąca msza święta w kościele.