Spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
Spotkanie formacyjne odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie