Spotkania Młocińskie: “Tu es Petrus. Pierwszy papież i jego grób”

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Pokoju
W tym roku Spotkania Młocińskie odbywają się pod hasłem "Ze skarbca Kościoła". Prowadzą je naprzemiennie: ks. prof. Marek Tatar - teolog duchowości oraz s. dr Marta Ziółkowska USJK - patrolog