Rozpoczęcie przygotowania dorosłych do chrztu, Komunii i bierzmowania

Miejsce: Kościół Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich pw. Matki Bożej Jerozolimskiej
Przygotowanie do chrztu świętego, komunii świętej i bierzmowania trwa przez kilka miesięcy. W jego ramach mają miejsce katechezy w grupie oraz, jeśli jest potrzeba, katechezy indywidualne

Katechumenat dorosłych przy Monastycznych Wspólnotach Jerozolimskich rozpoczyna się w pierwszy czwartek października każdego roku, zakończenie w czerwcu następnego roku.

Kontakt telefonicznie, mailowo, lub osobiście po Mszy Świętej w kościele Matki Bożej Jerozolimskiej przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie:

siostra Joanna – tel. 22 627 22 36 lub siostry.warszawa@wspolnoty-jerozolimskie.pl