Rozpoczęcie Kursu Lektorskiego

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny
To jubileuszowy, 50. kurs lektorski. Kandydaci chcący w nim uczestniczyć zgłoszą się na pierwsze spotkanie z pismem od księdza proboszcza, opatrzonym pieczęcią parafialną

Opiekunem kursu jest diecezjalny duszpasterz lektorów – ks. prałat Wiesław Kądziela. W kursie mogą uczestniczyć uczniowie ostatnich klas gimnazjum i licealiści. Na pierwsze spotkanie należy przynieść pismo od proboszcza parafii, kierującego do udziału w kursie