Roczna Droga Formacji u salwatorianów

Miejsce: Dom Formacji Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu
Salwatorianie zapraszają na Roczną Drogę Formacji w Międzywodziu. To siedem sesji formacyjnych w roku - pierwsza odbędzie się we wrześniu - oraz ośmiodniowe rekolekcje lectio divina

Mając na uwadze troskę Kościoła o formację stałą duchowieństwa oraz korzystając z doświadczeń Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Krakowie, Salwatorianie powołali do życia Dom Formacji Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu. Jest to miejsce, w którym chcemy służyć pomocą kapłanom na różnych etapach ich posługiwania, zwłaszcza tym, którzy pragną pogłębić swoją relację z Jezusem lub doświadczają trudności czy kryzysów powołania kapłańskiego.

Nasza coroczna propozycja pomocy kapłanom obejmuje łącznie 7 sesji formacyjnych (trwających od poniedziałku do piątku) oraz 8-dniowe rekolekcje lectio divina.

Realizowana formacja będzie miała charakter integralny i będzie polegała na grupowej oraz indywidualnej formacji uczestników w atmosferze sakramentalnego braterstwa. Przyswajanie i przeżywanie proponowanych treści będzie się dokonywało na trzech poziomach: ludzkim, duchowym i intelektualnym. Centralne miejsce w tym procesie zajmuje Eucharystia i modlitwa słowem Bożym w dynamice lectio divina.

Dołączony folder<<< przedstawia podstawowe elementy i etapy proponowanej Drogi Formacji. Założenia i szczegółowy program Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej znajduje się na stronie: www.drogaformacji.com.

Zgłoszenia uczestnictwa w pierwszym cyklu Drogi Formacji można dokonać poprzez stronę www.drogaformacji.com lub pisząc na adres e-mail: domfkz@mailsds.net.