Akademickie rekolekcje wielkopostne

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wspólnota: Duszpasterstwo Akademickie UKSW
Rekolekcje wygłosi o. Remigiusz Recław SJ