Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
Obradom będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz