Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Pierwsze spotkanie dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej i ich rodziców rozpocznie się o godz. 19.00