Rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie
LISTA UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTA. Kurs prowadzony w formie warsztatowo-rekolekcyjnej. Zapisy u ks. proboszcza, tel. 501 989 771

Terminy spotkań: 20, 27 marca i 3 kwietnia 2023 r. poniedziałek godz. 19.00 spotkanie około 2, 5 godziny, 18 i 26 marca 2023 r. niedziela godz. 13.00 Msza św. i spotkanie około godziny – cykl 4 spotkań oraz spotkania indywidualne i poradnia https://iner.pl/kursy-mrp-dla-narzeczonych-poradnia-rodzina/

Spotkania prowadzone są metodą warsztatową. Spotkania są  przede wszystkim zaproszeniem do podjęcia refleksji nad powołaniem do życia małżeńskiego i rodzinnego oraz przypomnieniem podstawowych prawd naszej wiary. Jest to także okazja do indywidualnej rozmowy na temat rozeznawania powołania i konkretnych problemów życia duchowego. celem spotkań jest również przygotowanie uczestników do świadomego i pogłębionego przeżywania wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program zawiera między innymi problematykę dotyczącą:

  • poznania samego siebie i przyszłego współmałżonka,
  • hierarchii wartości i celów, komunikacji życzeń i oczekiwań,
  • miłości i odpowiedzialności,
  • planowania rodziny,
  • zasad dobrego porozumiewania się,
  • relacji do otaczającego świata, ludzi i do Boga,
  • bezpośrednie przygotowanie do liturgii sakramentu małżeństwa.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego.