Rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie
Zapisz się. Kurs prowadzony w formie warsztatowo-rekolekcyjnej. Zapisy u ks. proboszcza, tel. 501 989 771

Terminy spotkań: 10, 17, 24 stycznia 2022 r. – poniedziałki w godz. 19.00-21.00 oraz niedziela 23 stycznia Msza św. o godz. 13.00 i spotkanie około 1,5 godziny.

Spotkania prowadzone są metodą warsztatową. Spotkania są  przede wszystkim zaproszeniem do podjęcia refleksji nad powołaniem do życia małżeńskiego i rodzinnego oraz przypomnieniem podstawowych prawd naszej wiary. Jest to także okazja do indywidualnej rozmowy na temat rozeznawania powołania i konkretnych problemów życia duchowego. celem spotkań jest również przygotowanie uczestników do świadomego i pogłębionego przeżywania wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program zawiera między innymi problematykę dotyczącą:

  • poznania samego siebie i przyszłego współmałżonka,
  • hierarchii wartości i celów, komunikacji życzeń i oczekiwań,
  • miłości i odpowiedzialności,
  • planowania rodziny,
  • zasad dobrego porozumiewania się,
  • relacji do otaczającego świata, ludzi i do Boga,
  • bezpośrednie przygotowanie do liturgii sakramentu małżeństwa.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego.

Spotkania w Poradni online: https://iner.pl/zapisy-kursy/