„Prymas Wyszyński a Niepodległa” – ogólnopolska konferencja naukowa

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia "Naród - patriotyzm - państwo w myśli i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Konferencja odbędzie się w Auli Muzycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Dewajtis 5.