Pielgrzymka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych do Ziemi Świętej

Miejsce: Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła
Pielgrzymka odbędzie się w dniach 8- 15 lipca 2019 r.

PROGRAM >>