Odpust ku czci bł. Władysława z Gielniowa

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Podczas mszy świętej odnowienie przyrzeczeń małżeńskich