Niedziela powołaniowa sióstr loretanek

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Tego dnia można się zapoznać z ofertą Wydawnictwa Sióstr Loretanek