Nabożeństwo ekumeniczne

Miejsce: Katedra św. Michała Archanioła i Floriana, ul. Floriańska 3
Nabożeństwo odbędzie się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku, jego hasłem są słowa "Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon“ zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza