Msza święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jánosa Esterházyego

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył w kościele bł. Władysława z Gielniowa Mszy świętej w intencji beatyfikacji sługi Bożego Jánosa Esterházyego oraz w intencji pojednanie miedzy narodami Europy Środkowej i Wschodniej