Sympozjum pt. „Nowa Pięćdziesiątnica w Kościele w Polsce?”

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
W programie wykłady m.in. na temat Ducha Świętego, polskich znaków czasu i sposobów odpowiedzi na nie diecezji i parafii w Polsce