Konferencja naukowa o kard. Stefanie Wyszyńskim

Miejsce: Aula Muzyczna UKSW
Ogólnopolska konferencja pt. "Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981" organizowana przez UKSW, IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

 

Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Marcin Adamczewski
Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

dr Jarosław Szarek
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

STEFAN WYSZYŃSKI
WOBEC OPORU SPOŁECZNEGO I OPOZYCJI
1945-1981

 

 

Więcej informacji o wydarzeniu:

https://www.facebook.com/events/999366523498015/

 

Program:

Godz. 9.30-09.45
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
Wystąpienia:

– Rektor UKSW Jego Magnificencja
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
– Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Marcin Adamczewski
– Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
dr Jarosław Szarek

Godz. 9.45-11.25
I. KARDYNAŁ WYSZYŃSKI A OPOZYCJA POLITYCZNA
Moderacja: dr Ewa K. Czaczkowska, UKSW, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Godz. 9.45-10.05
prof. Jan Żaryn, UKSW
Stefan Wyszyński wobec opozycji politycznej i podziemia niepodległościowego
w latach 1945-1956

Godz. 10.05-10.25
dr Władysław Bułhak, IPN
Prymas Wyszyński wobec laickich nurtów opozycji antykomunistycznej w kraju i na emigracji w latach 1956-1980 w świetle dokumentów wywiadu PRL

Godz. 10.25-10.45
dr Michał Białkowski, UMK
Relacje kardynała Stefana Wyszyńskiego ze środowiskami opozycji przedsierpniowej (KOR, ROPCiO, KSS KOR, RMP)

Godz. 10.45-11.05
dr Rafał Łatka, IPN
Prymas Wyszyński wobec „Solidarności”

Godz. 11.05-11.25
Dyskusja

Godz. 11.25-11.45
Przerwa kawowa

II. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W HISTORII PRL W REFLEKSJI PRYMASA WYSZYŃSKIEGO
Moderacja: dr hab. Mirosław Szumiło, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN

Godz. 11.45-12.05
dr Bartłomiej Noszczak, IPN
125 polskich miesięcy. Obchody Milenium Chrztu Polski (1956-1966/1967) jako najdłuższa
w PRL zorganizowana forma kontestacji systemu komunistycznego

Godz. 12.05-12.25
dr Ewa K. Czaczkowska, UKSW, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Wydarzenia Marca ‘68 w protokołach Konferencji Episkopatu Polski

Godz. 12.25-12.45
dr hab. Paweł Skibiński, UW
Prymas Wyszyński wobec Grudnia 1970

Godz. 12.45-13.00
Dyskusja

Godz. 13.00-13.40
Przerwa obiadowa

III. PRYMAS WYSZYŃSKI WOBEC OPORU SPOŁECZNEGO
Moderacja: dr Rafał Łatka, IPN

Godz. 13.40-14.00
ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
Prymas Wyszyński a opór społeczny polskiej wsi wobec komunizmu

Godz. 14.00-14.20
dr hab. Agata Mirek, prof. KUL
Prymas jako inspirator oporu społecznego zakonnic w Polsce

Godz. 14.20-14.40
dr Grzegorz Łeszczyński, Muzuem Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Prymas Wyszyński a komuniści wobec problemu budownictwa sakralnego
w PRL na przykładzie Zbroszy Dużej

Godz. 14.40-15.00
Dyskusja

Godz. 15.00-15.20
Przerwa kawowa

IV. OPOZYCJA I OPÓR SPOŁECZNY W NAUCZANIU PRYMASA WYSZYŃSKIEGO
Moderacja: ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

Godz. 15.20-15.40
ks. dr hab. Grzegorz Bachanek, UKSW
Pobożność maryjna a opór społeczny – refleksja na podstawie nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego

Godz. 15.40-16.00
ks. prof. Józef Zabielski, UKSW
Religijno-moralne odrodzenie narodu polskiego jako ratowanie ojczyzny w posłudze pasterskiej kard. Stefana Wyszyńskiego

Godz. 16.00-16.20
ks. prof. Józef Łupiński, UKSW
Stefan Wyszyński i harcerskie ideały

Godz. 16.20-16.40
dr Łucja Marek, IPN
Prymas Stefan Wyszyński a koncesjonowana opozycja na podstawie „Dzienników” Janusza Zabłockiego

Godz. 16.40-17.10
Dyskusja, zamknięcie obrad