Wykład pt. „Kolumna Zygmunta III. Sacrum czy profanum?”

Miejsce: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Wykład prof. Juliusza Chrościckiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie rozpocznie nowy cykl spotkań w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej pt. "VARSOVIA. Ars et historia", poświęcony sztuce, wydarzeniom, ludziom i zabytkom związanym z Warszawą

Kolumna Zygmunta – jest to niezwykle ważny temat dla Polski, Warszawy, jak i Europy. Tu nie chodzi tylko o symbolikę Krzyża w ręku króla, ale stałe świadectwo Kolumny w ceremoniach Bożego Ciała, czy obecności Papieża Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymek. Istotne są też inskrypcje łacińskie z ok. 1640 r. napisane z udziałem ojca jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, kaznodziei króla Władysława IV, fundatora.

Wtorki na Dziekanii
• Bilet: 15 zł do nabycia w kasie muzeum
• Początek: 17:30
• Spotkania odbywają się w sali na parterze budynku muzeum
• Muzeum nie prowadzi zapisów na wykłady