Katechezy neokatechumenalne

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Saletyńskiej
Wspólnota: Droga Neokatechumenalna
Katechezy są głoszone we wtorki i czwartki o godz. 19:30