Katechezy neokatechumenalne

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
Wspólnota: Droga Neokatechumenalna
Katechezy będą głoszone od 30 stycznia we wtorki i czwartki o godz. 20:00 w dolnym kościele