Katechezy neokatechumenalne

Miejsce: Kościół Akademicki św. Anny
Wspólnota: Droga Neokatechumenalna
Katechezy są głoszone we wtorki i czwartki o godz. 20:00