Katechezy dla kandydatów do bierzmowania

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Katechezy rozpoczynają się o godz. 16:30