Jubileusz 600-lecia parafii

Parafia: Brwinów. Św. Floriana
Wierni, którzy w dniach od 2 lutego do 26 listopada 2023 roku nawiedzą kościół w Brwinowie mogą odzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zamieszczamy dekret Penitencjarii Apostolskiej

Prot. N. 1311/ 22/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą władzy w sposób wyjątkowy udzielonej jej przez z Bożej Łaski Ojca Świętego w Chrystusie i naszym zwierzchniku Franciszku, na niedawno skierowaną do nas prośbę Przewielebnego Księdza Macieja Kurzawę, proboszcza parafii pod wezwaniem św. Floriana w Brwinowie, w Archidiecezji Warszawskiej, życzliwie popartą przez Jego Eminencję Arcybiskupa Metropolitę, łaskawie udziela z Bożego Skarbca Kościoła, z okazji sześćsetletniej rocznicy założenia tej parafii, odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: sakramentalnej spowiedzi, Komunii św. i modlitwy w intencji Ojca Świętego – wiernym, którzy szczerze żałują za grzechy i kierują się miłością.  Odpust, w czasie od 2 lutego do 26 listopada 2023 roku, mogą zyskać dla siebie, jak też dla dusz wiernych zmarłych przebywających w czyśćcu po nawiedzeniu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Floriana w charakterze pielgrzyma, bądź to uczestnicząc w jubileuszowych uroczystościach, zagłębiając się w ich treści, bądź to trwając przez pewien czas na pobożnym rozważaniu w tym kościele, odmówią na zakończenie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę do Najświętszej Maryi Panny oraz św. Floriana.

Seniorzy, chorzy i ci, którzy z ważnego powodu nie mogą wyjść z domu, również mogą zyskać odpust zupełny, jeśli brzydząc się grzechami chcą poprawy życia i spełnią przy tym zwykłe, wyżej wymienione, trzy warunki, duchowo włączą się w jubileuszowe obchody parafii i ofiarują miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i życiowe trudności.

Aby się tak mogło dziać przy pomocy łaski Bożej i przez zwykłe pełne miłosierdzia duszpasterstwo Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi proboszcza i kapłanów z jurysdykcją, aby chętnie i taktownie posługiwali w sakramencie pokuty.

Dekret ten tyczy jubileuszu parafii. Obowiązuje bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Dano w Rzymie, w pałacu Penitencjarii Apostolskiej, dnia 26 stycznia Roku Pańskiego 2023.

Maurus kard. Piacenza
penitencjarz większy
Krzysztof Nykiel
regens

Przekładu z języka łacińskiego dokonał o. Roman Soczewka, franciszkanin z Niepokalanowa