Inauguracja roku akademickiego w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny

Miejsce: Kościół Akademicki św. Anny
Wspólnota: Duszpasterstwo Akademickie św. Anny
Mszy Świętej inaugurującej rok akademicki 2023/2024 w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny w Warszawie przewodniczył będzie kard. Kazimierz Nycz