Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Akademii Katolickiej

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny
Mszy świętej inaugurującej nowy rok akademicki będzie przewodniczył o godz. 16:00 kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Akademii Katolickiej w Warszawie

Program

godz. 16:00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią kard. Kazimierza Nycza, wielkiego kanclerza Akademii Katolickiej

godz. 17:30 Uroczysta inauguracja

  • Gaude Mater Polonia
  • przemówienie ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny, rektora Akademii Katolickiej w Warszawie
  • immatrykulacja studentów
  • przemówienie przedstawiciela studentów
  • wykład inauguracyjny ks. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej, przewodniczącego KRASP, pt. „Misja współczesnej uczelni. Między nauką a nauczaniem”
  • słowo kard. Kazimierza Nycza, wielkiego kanclerza Akademii Katolickiej w Warszawie
  • zakończenie