Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na PWTW

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny
Rozpocznie się o godz. 16 Mszą św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, a następnie o godz. 17.30 odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na PWTW

Program

  • Gaude Mater Polonia
  • przemówienie ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora PWTW – Collegium Joanneum
  • przemówienie ks. prof. PWTW dr hab. Piotra Aszyka SJ, Rektora PWTW – Collegium Bobolanum
  • immatrykulacja studentów
  • przemówienie przedstawiciela studentów
  • wykład inauguracyjny
  • słowo kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie