I Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej „Od teorii do praktyki”

Organizator: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
W programie: panele eksperckie, dyskusje teologów, przedstawicieli środowisk biznesu, edukacji, polityki oraz kompleksowe warsztaty przedsiębiorczości

Program, informacje i zapisy: www.festiwalkns.pl

Festiwal odbędzie się w dniach od 5 do 6 października w warszawskim Hotelu Bellotto (dawnym Pałacu Prymasowskim) przy ul. Senatorskiej. – Chodzi o to, aby w jednym miejscu i w jednym czasie w sposób całościowy zająć się zagadnieniem katolickiej nauki społecznej – mówi Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Jego zdaniem, wyczuwalne jest zapotrzebowanie takiego namysłu w środowiskach szeroko rozumianej polityki, zarówno na szczeblu samorządów, jak i centralnym, a także wśród ludzi biznesu czy organizacji obywatelskich, które chcą kierować się zasadami wynikającymi ze społecznego nauczania Kościoła.

Inspiracją dla podjęcia tego przedsięwzięcia w Polsce jest wieloletnia współpraca Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Fundacją Giuseppe Toniolo z Włoch, z którą od 1995 r. organizacja wydaje kwartalnik „Społeczeństwo” (wł. „La Società”). Periodyk jest poświęcony katolickiej nauce społecznej. Realizowany od 7 lat przez Fundację Toniolo Festival della Dottrina sociale della Chiesa w Weronie ma za cel sprawić, by katolicka nauka społeczna nie pozostała tylko samą teorią, ale przekładała się na styl funkcjonowania ludzi w rozmaitych sferach.

Intencją organizatorów jest również, by I Festiwal KNS w Polsce przyczynił się do integracji środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej oraz do wymiany dobrych praktyk w tym obszarze. – Wierzymy, że taka synergia wielu środowisk może sprawić, że teoretyczne założenia katolickiej nauki społecznej znajdą realne zastosowanie w naszej rzeczywistości – dodaje Nakielski.

– Specyfiką nauczania społecznego Kościoła jest to, że zmierza do podejmowania praktycznych działań, mających zmieniać rzeczywistość społeczną. Festiwal KNS będzie taką próbą przejścia od teorii do praktyki – powiedział podczas konferencji prasowej ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. W jego ocenie, wyzwaniem stojącym współcześnie przed nauczaniem społecznym Kościoła, i przed katolikami, jest nie tyle korekta drobnych niedociągnięć w różnych dziedzinach, co zmierzenie się z zasadniczym sporem widocznym w zachodnich społeczeństwach, który dotyczy całej „ramy interpretacyjnej świata”. – Częścią tego sporu jest batalia o język – zauważa ks. prof. Mazurkiewicz – Pojawiają się neologizmy, które utrudniają nam ocenę zjawisk, jak np. zdrowie reprodukcyjne, które kiedyś oznaczało zdrowie matki i dziecka, a dziś pod tym terminem rozumie się także aborcję i sterylizację. Podobnie duchowny zwrócił uwagę na obecny w nauczaniu społecznym Kościoła termin społeczeństwa obywatelskiego, kiedyś kojarzonego z oddolnymi ruchami ludzi, którzy chcieli poczuć się gospodarzami w swoich środowiskach, a obecnie coraz częściej za tego typu aktywnością stoją duże organizacje, sponsorowane przez różnorakie ośrodki.

Nad merytoryczną stroną przedsięwzięcia czuwa rada programowa na czele z abp. Józefem Kupnym – metropolitą wrocławskim i przewodniczącym Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Honorowy patronat objął abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Program, informacje i zapisy: www.festiwalkns.pl