Godzina Łaski

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Wspólna modlitwa o godz. 12:00