Godzina czytań w wigilię Bożego Narodzenia

Miejsce: Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza