Filopiątki

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Spotkania, które prowadzi ks. dr Sławomir Szczepaniak, odbywają się co dwa tygodnie w sali przy kościele.