Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

UKSW, ul. Dewajtis 5, aula Jana Pawła II
Konferencja jubileuszowa w XV-lecie Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce