Dzień Formacyjny Księży Wikariuszy i Rezydentów

Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach