Droga Światła: Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Parafia: Warszawa. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich
Na nabożeństwo Drogi Światła śladami zmartwychwstałego Jezusa zaprasza parafia św. Teresy i Męczenników Rzymskich. Warto zabrać na nie świece

Droga Światła (Via lucis) to nabożeństwo nawiązujące w swojej strukturze do Drogi Krzyżowej. Tutaj również rozważamy XIV stacji, z tym, że dotykają one tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa i wydarzeń, które po nim się dokonały. Nabożeństwo to jest stosunkowo nowe, powstało bowiem w 1988 r. we Włoszech w ramach ruchu Świadkowie Zmartwychwstałego, zrzeszającego ludzi, którym bliska jest duchowość salezjańska, przekonanych, że warto żyć na co dzień rzeczywistością zmartwychwstania.

W 2002 r. zostało oficjalnie uznane przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii – zasadach i wskazaniach Kongregacja podkreśliła m. in.
“Od wieków Droga krzyżowa koncentrowała uczestnictwo wiernych na pierwszym etapie wydarzenia paschalnego, tzn. na męce Pana, i na niej skupiała uwagę ludu. W naszych czasach analogiczne nabożeństwo Via lucis może skutecznie koncentrować żywotne przeżycie wiernych na drugim etapie Paschy Pańskiej, tzn. na zmartwychwstaniu, pod warunkiem, ze będzie ono wierne tekstom ewangelicznym. (…) Przez metaforę drogi Via lucis prowadzi nas (…) od ukazania rzeczywistości cierpienia, które w planach Bożych nie jest czymś ostatecznym, do nadziei osiągniecia prawdziwego przeznaczenia człowieka, którymi są wolność, radość i pokój. A są to owoce paschalne”.

“Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do dzielenia się wielkanocną radością. Prosimy, aby przynieść ze sobą świece” – zachęcają duszpasterze