Droga Światła

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
Wielkanocne nabożeństwo jest odprawiane w Świątyni Opatrzności Bożej w piątki po Mszy św. o godz. 18.00

Nawiązuje swą nazwą (Via Lucis) do Drogi Krzyżowej (Via Crucis) i jest zachętą dla wierzących, by pozostawali w łączności ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Podobnie jak Droga Krzyżowa ma XIV stacji:

• Stacja I – Jezus powstaje z martwych
• Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
• Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
• Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
• Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
• Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
• Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
• Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
• Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
• Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
• Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
• Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
• Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
• Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha.

Rozważania przy każdej z nich wspominają spotkania Chrystusa z uczniami po Zmartwychwstaniu i pomagają wiernym głębiej przeżywać okres wielkanocny.