Dzień otwarty w szkołach sióstr nazaretanek

Miejsce: Szkoły Sióstr Nazaretanek, ul. Czerniakowska 137
Siostry Nazaretanki zapraszają rodziny na Dzień Otwarty do Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie oraz prowadzonej przez nie Szkoły Podstawowej przy ulicy Czerniakowskiej 137 w Warszawie.

Zapraszamy na najbliższy Dzień Otwarty w

11.00 – 12.00 – spotkanie z s. Dyrektor dla rodziców i kandydatek do LO i IB (sala gimnastyczna)
– program artystyczny
– oferta programowa szkoły
12.00 – 14.00 – zwiedzanie szkoły i internatu
– lekcje otwarte
– doświadczenia i pokazy z różnych przedmiotów
– okazja do spotkania z nauczycielami i uczennicami