Debata “Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej”

Miejsce: Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Spotkanie będzie połączone z premierą publikacji „Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka" opublikowanej staraniem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Pojednania oraz Centrum Myśli Jana Pawła II

Debata, w której wezmą udział: Hanna Suchocka, Paweł Kowal i Andrzej Grajewski odbędzie się w czwartek 20 stycznia w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Poprowadzi ją Grzegorz Polak z Mt 5,14

Uczestnicy debaty poruszą m.in. takie kwestie:

  • Jak się rozwijał dialog Kościoła katolickiego z rosyjskim prawosławiem za pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI?
  • Jakie poglądy na temat wschodniego chrześcijaństwa miał polski papież?
  • Czy Franciszek zmienił politykę swoich poprzedników?
  • Jakie były główne wektory polityki Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego?

RSVP: organizatorzy proszą o wcześniejsze wypełnienie formularza: http://form.cprdip.pl/to/konferencja