II Międzynarodowy Konkurs Sztuki Współczesnej “Quadriennale Betesda”

Do końca lipca można przesyłać zgłoszenia na II Międzynarodowy Konkurs i Wystawę Sztuki Współczesnej "Quadriennale Betesda" • Tematem tegorocznej edycji są słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II w Warszawie „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi” • Edycji patronuje bp Michał Janocha

“Quadriennale Betesda” to cykliczne wydarzenia artystyczne organizowane co cztery lata, skupiające międzynarodowych twórców i artystów różnych wyznań i poglądów podejmujących refleksję nad jednym tematem. W tym roku organizatorzy konkursu zapraszają artystów profesjonalistów i amatorów, by  w swoich pracach “dotknęli każdego kontekstu słów Jana Pawła II: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Zarazem jest to zaproszenie do podjęcia przez twórców wyzwania i poszukiwania odpowiedzi na pytania: co w nich wymaga odnowy? Jak Duch Święty działa w życiu doczesnym i ich życiu? Jak Duch Święty zmienia świat wokół nich? Kim jest Duch Święty i jak działał w życiu Jana Pawła II? Organizatorzy konkursu “Quadriennale Betesda” zapraszają do artystycznej dyskusji, która niesie przesłanie nadziei i miłości do Boga, człowieka i ziemi.

 

Artyści mogą zgłaszać swoje prace do 31 lipca 2021 r. na adres: office@betesdaart.com

 

W pierwszym etapie konkursu jury, wybierze prace artystyczne, które zostaną zakwalifikowane do wystaw pokonkursowych Quadriennale Betesda. Wśród wszystkich kategorii sztuki zostanie wyłoniony jeden zwycięzca wśród twórców amatorskich. W konkursie mogą wziąć udział amatorzy od 18 roku życia, osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów.

Nagrodą Główną w konkursie amatorskim jest udział w wystawie w Warszawie w 2022 roku.

>Regulamin konkursu – pdf

Natomiast w konkursie dla profesjonalistów mogą wziąć udział twórcy, którzy posiadają wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w dziedzinie artystycznej, w następujących kategoriach sztuki współczesnej: malarstwo, grafika i rysunek, rzeźba, ikona, sztuka synkretyczna, happening, instalacje, taniec, fotografia, plakat, ilustracja, grafika komputerowa, muzyka, film, video art, etiuda filmowa, film krótkometrażowy, poezja.

Nagrodą Główną  w konkursie dla profesjonalistów jest Indywidualna Wystawa Sztuki w 2022 roku w Warszawie, w dawnej Galerii Porczyńskich.

Ponadto, międzynarodowe jury wyłoni jednego zwycięzcę w każdej z dziesięciu kategorii sztuki. Nagrodą główną dla zwycięzców w każdej kategorii jest zbiorowa wystawa zwycięzców w 2022 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie.