Adoracja prowadzona przez Mężczyzn św. Józefa

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Adoracja Najświętszego Sakramentu zacznie się o godz. 20:00.