Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej

O stowarzyszeniu

Pomagamy młodym kobietom, aktywnie budować swoją przyszłość, jesteśmy katolicką organizacją pożytku publicznego (OPP). Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dziewczętom i kobietom mającym z różnych powodów utrudniony start w aktywne życie zawodowe i funkcjonowanie społeczne. Celem SPD jest pomoc młodym kobietom w usamodzielnieniu się, poprzez znalezienie pracy i mieszkania, przygotowanie ich do założenia własnej rodziny chrześcijańskiej. W Warszawie SPD prowadzi Hostel dla kobiet poszukujących pracy i rozpoczynających aktywność zawodową, oraz Akademik dla studentek. W naszych placówkach tworzymy społeczność – budujemy relacje, uczymy się współpracy i odpowiedzialności, wspieramy rozwój duchowy, pomagamy odnaleźć własne miejsce w Kościele. Organizujemy warsztaty edukacyjne oraz spotkaniach formacyjne. W Stowarzyszeniu można uzyskać pomoc prawną, psychologiczną, duchową. Mamy dostęp do kaplicy, korzystamy z posługi sakramentalnej warszawskich duszpasterzy. Współpracujemy ze Zgromadzeniem Sług Jezusa.

W Warszawie hostel i akademik mieści się na Mokotowie przy ul. Teresińskiej 9.

Koordynatorka: Lidia Bytniewska

Duszpasterz: ks. Łukasz Nycz