Polski Związek Kobiet KatolickichO związku

Polski Związek Kobiet Katolickich jest pierwszą powstałą w okresie powojennym organizacją kobiet katolickich o zasięgu krajowym, który działa zgodnie z etyką katolicką i nauką Kościoła, kultywując polskie tradycje narodowe i społeczne.

Do Związku należą kobiety o różnej sytuacji rodzinnej i życiowej, o różnym statusie społecznym i edukacyjnym. Łączy je to, że dbając o swój integralny rozwój psychiczno-duchowy równocześnie podejmują różnego rodzaju działania na rzecz ogólnonarodowego dobra, zwłaszcza rodziny zabiegając o właściwe rozumienie roli i pozycji kobiety.

PZKK zrzeszony jest w następujących oddziałach w Polsce: Warszawie, Tczewie, Jaworznie, Skarżysku Kamiennej, Kielcach, Kaliszu, Rajgrodzie, Siedlcach, Lutomiersku, Łodzi. Każdy oddział ma swoją charyzmę oraz teren i obszar działania i zajmuje się tym, co dla danego środowiska jest istotne, potrzebne i użyteczne. Kobiety z poszczególnych oddziałów spotykają się raz w miesiącu na Eucharystii, rozważaniu Pisma Świętego, omawianiu treści wskazanych na dany rok liturgiczny oraz omawianiu ważnych spraw społecznych.

Elementami integrującymi poszczególne Oddziały Związku są:

  • Spotkania modlitewne dla całego Związku (pielgrzymka na Jasną Górę i do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu),
  • Dni skupienia dla całego Związku (Skarżysko-Kamienna),
  • Spotkania liderek Oddziałów organizowane przez Zarząd Główny,
  • Pismo Związku – „List do Pani”

Miejsce spotkań w Warszawie: Pierwsza sobota każdego miesiąca, kościół pod wezwaniem Świętego Tomasza Apostoła, ul. Dereniowa 12

Koordynatorka: prezeska PZKK Maria Jankowska

Galeria