Fundacja Twórcza Kobieta

O fundacji

Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc kobietom w odkrywaniu ich kobiecości, poczucia wartości, poczucia godności i piękna, a także przywracanie nadziei, tam gdzie jej zabrakło, a pośrednio pomaganie małżeństwom i rodzinie.

To przede wszystkim na kobietach spoczywa ogromna odpowiedzialność za wychowanie kolejnych pokoleń, za kształtowanie ich osobowości, moralności i wrażliwości dlatego: realizujemy warsztaty i tworzymy przestrzeń do swobodnego poznawania siebie, do budowania relacji i dzielenia się sobą uczymy i wspieramy, jak być wystarczająco dobrą żoną pomagamy w kryzysach z kobiecością, w kryzysach relacyjnych, w kryzysach małżeńskich, w doświadczeniu straty dziecka, w samotnym macierzyństwie zachęcamy i pomagamy w odkrywaniu radości z bycia kobietą, żoną, mamą udzielamy wsparcia psychologicznego

Osoby prowadzące warsztaty są pod stałą superwizją specjalistów związanych ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Obecnie przy fundacji działa sześć róż różańcowych, które modlą się w intencji mężów i teściów. Członkiem honorowym fundacji jest dr Wanda Półtawska.

Formacja: profil formacyjno-modlitewny;

Miejsce spotkań: Dotychczas Parafia św. Dominika, ul. Dominikańska 2 Warszawa, obecnie jeździmy z warsztatami i spotkaniami po Warszawie i Polsce.

Koordynatorka: Agnieszka Pisula, a.pisula@tworczakobieta.pl

Duszpasterz: stałego opiekuna obecnie nie mamy