Zmarły biskup Dembowski spoczął we włocławskiej katedrze

Katedrę włocławską wypełniły dziś tłumy duchownych i wiernych, z diecezji włocławskiej i z Warszawy, także z zakładu dla niewidomych w Laskach. Po Mszy św. pogrzebowej, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, zmarły biskup-senior spoczął w krypcie biskupów włocławskich.

Zgodnie z ostatnią wolą, zmarły pasterz pochowany został w niszy pod śp. biskupem Antonim Pawłowskim, który jako rektor warszawskiego seminarium duchownego przedstawiał bp. Dembowskiego do święceń kapłańskich. List kondolencyjny na ręce biskupa włocławskiego przesłał papież Franciszek.

We Włocławku zakończyły się uroczystości pogrzebowe hierarchy, który urząd biskupa włocławskiego pełnił w latach 1992-2003.

W liście nadesłanym na uroczystość pogrzebową w imieniu Ojca Świętego Franciszka przez kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej papież wyraził przekonanie, że „po wieczną nagrodę odszedł do domu Ojca gorliwy Pasterz, który swoją misję pełnił w duchu biskupiego zawołania: Miłość i prawda”. Papież podziękował za świadectwo wiary i dobro, które stało się udziałem wiernych przez posługę bp. Bronisława Dembowskiego.

Uroczystej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący KEP, a homilię wygłosił abp senior Marian Gołębiewski z Wrocławia. Mszę św. koncelebrowało 19 biskupów oraz blisko 200 kapłanów. Wśród koncelebransów byli obecni: abp Wojciech Polak, prymas Polski i abp senior Henryk Muszyński, główny konsekrator bp. Dembowskiego i jego bezpośredni poprzednik na stolicy biskupiej we Włocławku. Na początku liturgii zgromadzonych powitał biskup włocławski Wiesław Mering.

Odczytany też został „ostatni list” bp. Bronisława Dembowskiego. Raz jeszcze zabrzmiały z mocą słowa: „Z pokorą przepraszam wszystkich, którym wyrządziłem jakąkolwiek przykrość. Przepraszam też, jeśli nie spełniłem pokładanej we mnie nadziei. Jednocześnie z całego serca dziękuję za wielką życzliwość, jakiej doznawałem podczas mojej posługi kapłańskiej i biskupiej. Gorąco proszę, abyście polecali moją duszę Miłosiernemu Bogu za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Jezu, ufam Tobie!”

Do tych słów w homilii nawiązał abp Marian Gołębiewski, charakteryzując osobę zmarłego biskupa: „Dożyłeś czasów, w których o biskupach w Polsce mówi się często źle. Tymczasem w swoim ostatnim liście napisałeś słowa, które mówią o tobie zupełnie coś innego”. Odpowiadając na pytanie, jakim był biskup Bronisław, kaznodzieja stwierdził: „Był człowiekiem ciepłym i spontanicznym. Umiał się wzruszyć i pochylić nad człowiekiem potrzebującym. Był niezwykle wyczulony na potrzeby drugiego człowieka, na ludzką biedę. Nie było w nim ani krzty przesadnej dumy z chlubnej przeszłości jego antenatów. (…) Był wychowany w duchu autentycznego patriotyzmu, pojmowanego nie w sensie nacjonalistycznym, ale chrześcijańskim i uniwersalnym”. Hierarcha podkreślał dalej, że bp Dembowski umiał rozmawiać z ludźmi o różnych poglądach politycznych i był przy tym prostolinijny i prawdomówny. „Może to zadecydowało, że był przedstawicielem Kościoła w obradach Okrągłego Stołu – zastanawiał się kaznodzieja. – Zasadniczo nie zabierał głosu, ale widziano go tam z różańcem w ręku”.

Przytaczając ważne momenty z życiorysu zmarłego biskupa abp Gołębiewski wspomniał jego udział w Powstaniu Warszawskim, studia filozoficzne i gruntowną formację filozoficzną, fakt przyjęcia świeceń kapłańskich z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, jego działalność jako rektora w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie, w tym organizację Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym oraz pełnione funkcje z ramienia Konferencji Episkopatu Polski.

„Dziękujemy ci za twoje pracowite życie, poświęcone Bogu i Kościołowi. Za twoją ofiarną służbę kapłanom i ludziom, za wieloletnią posługę biskupią w tej diecezji. (…) Żegna cię Komorowo, gdzie się urodziłeś. Żegna cię Warszawa, gdzie się wychowałeś i spędziłeś większość swojego życia. Żegna cię diecezja włocławska, której byłeś pasterzem. Żegna cię seminarium, które było twoją ‘pupilla oculi’. Żegna cię katedra włocławska, w podziemiach której spoczniesz na wieki. Żegnają cię biskupi polscy rozsiani po różnych diecezjach i ci zgromadzeni na twoim pogrzebie. Żegna cię lud Boży: kapłani, siostry zakonne, zwłaszcza Siostry Wspólnej Pracy, które do ostatnich chwil ci służyły. Żegnają cię tysiące wiernych” – zakończył swoje rozważanie abp Marian Gołębiewski.

Zmarłego biskupa żegnali także ks. Andrzej Gałka, rektor kościoła św. Marcina w Warszawie, Henryk Wujec – w imieniu działaczy opozycji demokratycznej skupionej przy tymże kościele, przedstawiciele Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, krajowy koordynator Odnowy w Duchu Świętym ks. Artur Potrapeluk oraz prezydent miasta Włocławek Marek Wojtkowski. Wcześniej odczytano list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Jerzego Samca. Wspominano działalność ekumeniczną bp. Dembowskiego – 10 stycznia 1962 r. w kościele św. Marcina zostało odprawione pierwsze w rzymskokatolickiej świątyni w Polsce nabożeństwo ekumeniczne z udziałem przedstawicieli innych wyznań; wrażliwość, prostolinijność i otwartość na drugiego człowieka niezależnie od jego poglądów – „Co to jest Kościół otwarty? Gdy ludzie mają otwarte umysły i serca, wtedy Kościół jest otwarty” – przypomniał twierdzenie bp. Dembowskiego ks. Gałka; zasługi dla rozwoju Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Na zakończenie liturgii przy trumnie zmarłego biskupa odmówiono modlitwy i następnie zniesiono ją do krypty katedry, by w miejscu wybranym przez samego bp. Dembowskiego złożyć jego ciało. W tym ostatnim momencie zmarłemu pasterzowi towarzyszyli: abp Stanisław Gądecki, abp Wojciech Polak, abp Marian Gołębiewski, bp Wiesław Mering i bp Stanisław Gębicki oraz przedstawiciele rodziny. Pół godziny po zakończonych uroczystościach do podziemi katedry wpuszczeni zostali wierni, którzy zatrzymywali się przy miejscu wiecznego spoczynku zmarłego biskupa. Na płycie nagrobnej, zgodnie z jego życzeniem, wyryto wszystkie imiona: Bronisław Jan Maria Dembowski.

Ks. bp Bronisław Dembowski urodził się 2 października 1927 roku w Komorowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 23 sierpnia 1953 roku. Święcenia biskupie przyjął 20 kwietnia 1992 r. Był 75 biskupem włocławskim. Urząd pełnił w latach 1992-2003. Zmarł 16 listopada 2019 r.

ad, KAI