Zakon paulinów wydał oświadczenie w sprawie o. Pelanowskiego

Zakon św. Pawła Pustelnika (Paulini) oświadcza, iż zdecydowanie odcina się od prywatnych poglądów głoszonych przez o. Augustyna Pelanowskiego - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez zgromadzenie w sobotę.

Z oświadczenia dowiadujemy się również, że od 11 miesięcy o. Pelanowski samowolnie przebywa poza klasztorem, w związku z czym zostały już wobec niego podjęte kroki przewidziane przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Zgromadzenie podkreśliło, że głoszone przez zakonnika poglądy “stoją w jaskrawej sprzeczności z niektórymi prawdami doktryny katolickiej oraz szacunkiem należnym Ojcu Świętemu Franciszkowi” oraz wyraziło głębokie ubolewanie “z powodu zamętu i zgorszenia, jakie w dusze wiernych wprowadzić może indywidualna działalność o. Pelanowskiego”.

Oto pełny tekst oświadczenia:

“W związku z propagowanymi przez o. Augustyna Pelanowskiego poglądami stojącymi w jaskrawej sprzeczności z niektórymi prawdami doktryny katolickiej oraz szacunkiem należnym Ojcu Świętemu Franciszkowi, Zakon św. Pawła Pustelnika (Paulini) oświadcza, iż zdecydowanie odcina się od prywatnych poglądów wyżej wymienionego kapłana. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż o. Augustyn łamie śluby zakonne, zarówno przez publikacje, na które nie otrzymał zgody, jak również przez trwająca ponad 11 miesięcy samowolną nieobecność w klasztorze. Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zamętu i zgorszenia, jakie w dusze wiernych wprowadzić może indywidualna działalność o. Pelanowskiego. Jednocześnie informujemy, że już wcześniej podjęte zostały kroki przewidziane przez Kodeks Prawa Kanonicznego.
W duchu braterstwa trwamy w modlitwie za o. Augustyna.

O. Paweł Przygodzki
Sekretarz Generalny
Zakonu Paulinów”

ad, KAI/Stacja7