„Wychowawca wolnych ludzi”. W sobotę w Sejmie sympozjum o ks. Franciszku Blachnickim

Konferencja w Sejmie nt. działalności społecznej ks. Blachnickiego to jedna z inicjatyw w 30. rocznicę jego śmierci ♦ Udział w sympozjum potwierdził metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz ♦ Sesji naukowej towarzyszyć będzie wystawa multimedialna

O działalności społecznej założyciela ruchu oazowego i krzewiciela idei trzeźwości, w tym jego oddziaływaniu na współczesną rodzinę, media i świat polityki będą dyskutować uczestnicy sympozjum naukowego „Ks. Franciszek Blachnicki – wychowawca wolnych ludzi”. Odbędzie się ono w najbliższą sobotę 18 marca w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Wydarzenie wpisuje się w serię inicjatyw organizowanych z okazji uczczenia 30. rocznicy śmierci ks. Blachnickiego.

Sympozjum organizowane w Sejmie będzie poświęcone głównie działalności społecznej ks. Franciszka Blachnickiego. Prelekcje na temat współczesnego znaczenia nauczania założyciela ruchu oazowego w takich środowiskach jak rodzina, oświata, media i polityka wygłoszą wykładowcy akademiccy m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Wykład pt. „Pedagogia wolnego człowieka” wygłosi ponadto moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek. Z kolei Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśni, na czym powinno polegać wychowanie młodych ludzi w trzeźwości w nawiązaniu do nauczania ks. Blachnickiego.

W trakcie sympozjum w hallu Sejmu RP otwarta ponadto zostanie multimedialna wystawa o ks. Blachnickim. Ekspozycja zostanie też pokazana w miastach związanych z jego działalnością.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem sympozjum o godz. 9.30 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka oraz Roberta Telusa, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Po sympozjum o godz. 16.45 w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie zostanie odprawiona Eucharystia w intencji beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego. Natomiast wieczorem w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju odbędzie się uroczysta gala „Prawa – Krzyż – Wyzwolenie”, upamiętniająca osobę i działalność założyciela Ruchu Światło-Życie. Wezmą w niej udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, biskupi, parlamentarzyści i przedstawiciele świata gospodarki.

Podczas gali nastąpi prezentacja wizji ks. Franciszka Blachnickiego wyrażonej w programie „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, a także wręczenie nagród osobom i organizacjom w sposób szczególny realizującym tę wizję w świecie współczesnym.

Sympozjum wpisuje się w całoroczne obchody 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. W opinii organizatorów, jest to okazja do szerokiego upowszechnienia pamięci o osobie i nauczaniu założyciela Ruchu Światło-Życie. Służyć ma temu całoroczny program obejmujący sympozja, pokazy filmów, koncerty, pielgrzymki oraz imprezy promujące myśl ks. Blachnickiego, ideę odnowy moralnej narodu „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie” i dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Rocznicowe obchody będą kontynuowane podczas czterech wydarzeń w dalszej części roku: 24 czerwca w Tarnowskich Górach, 23 września w Warszawie (Narodowy Kongres Trzeźwości na UKSW), 30 września w Katowicach (połączone z ogólnopolską pielgrzymką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka) i 21 października na KUL w Lublinie.

Ruch Światło-Życie zachęca też do stałego odwiedzania fanpage`a „Obchody 30. rocznicy śmierci Ks. Franciszka Blachnickiego” na Facebooku. Gromadzone są tam informacje o wszystkich wydarzeniach poświęconych założycielowi Ruchu, zarówno organizowanych centralnie, jak i lokalnie. Ich organizatorzy proszeni są też o przesyłanie wiadomości o takich wydarzeniach.

Organizatorami sympozjum „Ks. Franciszek Blachnicki – wychowawca wolnych ludzi” są Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Ruch Światło-Życie i Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem oraz całymi obchodami rocznicowymi objął prezydent RP Andrzej Duda.

Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) był w latach 50. założycielem Ruchu Światło-Życie, którego celem była formacja dojrzałych chrześcijan, przeżywających swą wiarę w sposób głęboki i żywy. W ciągu kilkudziesięciu lat przez ruch oazowy przeszło kilka pokoleń młodych katolików.

Obecnie w Polsce w Ruch Światło-Życie zaangażowanych jest 90-100 tys. osób, z czego ok. 35 tys. to małżonkowie zgromadzeni w kręgach Domowego Kościoła, a reszta to grupy dziecięce oraz dorośli formujący się w tzw. Oazie Dorosłych. Ruch rozwija się w 40 krajach na wszystkich kontynentach, m.in. w Chinach, Filipinach, Turkmenistanie, Afryce, Kenii, Zambii, Brazylii i Boliwii.

Ks. Blachnicki był także działaczem trzeźwościowym, twórcą Krucjaty Wstrzemięźliwości, a następnie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zrzeszającej setki tysięcy abstynentów i propagującej styl życia wolny od nałogów i uzależnień. Był ponadto wybitnym teologiem pastoralistą, profesorem KUL. Formy jego działalności duszpasterskiej były wspierane przez kard. Karola Wojtyłę – Jana Pawła II, którego zainspirowały do podjęcia idei Światowych Dni Młodzieży.

Z powodu swojej działalności ks. Blachnicki był jednym z najdłużej prześladowanych duchownych katolickich w czasach PRL. Zorganizowano przeciwko niemu wiele prowokacji. W stanie wojennym rozsyłano za nim listy gończe i postawiono mu zarzut zdrady kraju. Jego działalność społeczno-patriotyczna była rozpracowywana przez polskie i niemieckie służby bezpieczeństwa. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1994) i Krzyżem Oświęcimskim (1995).

Trwający obecnie proces beatyfikacyjny kapłana jest bliski ukończenia. 30 września 2015 roku papież Franciszek podpisał dekret Kongregacji ds. Kanonizacyjnych stwierdzający heroiczność cnót czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

KAI